elofturtle.com

Ubuntu Auto-Mute

Av någon anledning drabbas jag ofta av irriterande bugg hos ljudhanteraren i Ubuntu – detta har följt mig över flera ominstallationer och maskiner. Däremot inte i Fedora på samma hårdvara…

Plötsligt får Ubuntu för sig att min någon förgrundsprocess är det viktigaste som finns, och min podcast i bakgrunden både pausas, och sätts i tyst läge. Detta kan triggas av så godtyckliga saker som att växla tillbaka från VLC till vilket program jag nu använder för tillfället.

Personligen anser jag att jag klarar av att hantera mina ljudinställningar på egen hand!

De flesta sökningar på detta problem leder till en inställning av alsamixer, vilket inte alltid löser problemet.

sudo alsamixer # F5, hitta Auto Mute, sätt till disabled, ESC
sudo alsactl store

Om det inte är tillräckligt så är ljudhanterare nummer två också aktiverad: pulseaudio.

Pulseaudio har en modul som försöker identifiera viktiga ljudprocesser (skype-samtal och så vidare).  Redigera filen enligt nedan.

sudo vim /etc/pulse/default.pa
# load-module module-role-cork # kommentera denna

Starta sedan om pulseaudio

if [[ $(pulseaudio --check) -eq 0 ]]; then
pulseaudio -k;
pulseaudio -D;
ps -ef | grep pulseaudio
fi

Förhoppningsvis är detta tillräckligt för att lösa dina ljudproblem.

Annonser

JAX 2018 Enterprise integration patterns: A look back and their use in today’s serverless computing

By Bruno Borges, Microsoft

JAX direct link

Kod- och demotung föreläsning.

What is Serverless?

 • Abstraction of servers
 • event-driven/instant scale
 • micro-billing

Run my code, at an running tab cost, event driven.

Monolith ==> N microservices ==> N*M Functions (==> A LOT of moving parts…)

From On-prem servers to serverless

Hardware =:= servers = a lot of management on every level

Virtualization =:= OS = just give me SSH and I’m good to go!

Kubernetes =:= container = just run my container

Serverless platform =:= Function = just take my code

Options

Cook your own

 • Apache OpenWhisk
 • OpenFaaS
 • Fn Project
 • Project Riff
 • Kubeless

Cloud platforms

 • AWS Lambda
 • Azuse function
 • Google Cloud Functions
 • IBM Cloud Functions
 • Pivotal Function Service (coming soon)

Azure Functions

Demonstration.

Open Source (med ett kommersiellt hostingalternativ)

.NET runtime.

Stöder ett antal språk.

Spring Cloud Function tillåter att man skriver adaptrar för att separera verksamhetslogik från annat, och mappa mot deployade funktioner.

Enterprise Integration Patterns

NM Functions need to communicate in an ordered manner somehow.

Boktips: Enterprise Integration Patterns

Apache Camel.

Demo vanligt förekommande mönster i Camel.

Repetition syntax.

Solutions for Application Integrations

Cloud Integrations Services

Azure Logic Apps, Oracle Integration Cloud, etc

Integration frameworks

Camel, etc

ESB patterns

Camel and Serverless Functions

Integrationsskikt med Camel som klistrer mellan serverlösa funktioner.

Demo!

 

JAX 2018 A craftman’s guide to designing a clean architecture

By Marcus Biel, Clean Code Academy

JAX direct link

Defining a clean architecture

Should be simple top-down.

Sadly, often real world complexity knocks on the door, and the sketch isn’t very clean after all.

Hide the truth? NO!

Build systems with modules

Hexagonal architecural pattern

Split architecture in infrastructure and domain.

Infrastructure layer is responsible for communication etc.

Head First Domain-Driven Design

Enforce layering with Java Modules.

Building blocks of a clean architecture

 • Size
 • Naming
 • Encapsulation
 • Coupling and cohesion

Size matters

Smaller is better – shy away from complexity.

Guideline upper limit for each of

 • modules
 • packages
 • classes
 • methods

Know when you violate this and reflect on it.

Naming

 • clean names drive high cohesion (Customer, AccountNumber)
 • use service pattern judiciously
 • clean names are team work
 • rename on new insights

A good name groks the purpose.

Understand the goal of your business!

Encapsulation

 • technically enforces of how the system should be used
 • getters and settes violate encapsulation
 • use package private more often!

Coupling and cohesion

Coupling: Avoid N:N, prefer clean dependency chains.

Prefer lower coupling farther out in the layers of your architecture.

Cohesion: ”single responsibility principle”. Låt lika leka med lika == high cohesion.

High cohesion requires in-depth knowledge of the domain.

 

JAX 2018 Leadership at every level

By Liz Keogh  https://lizkeogh.com/

JAX direct link

Stephen Bungay the art of action

Utan att veta vad planen är, så början folk gissa.

Managers blir stressade och detaljerar mera, vilket sällan hjälper till att uppfylla målet med förändringen.

Instinktiv motvilja mot osäkerhet.

Flickr och Slack avknoppningar från samma misslyckade MMO till följd av finanskriser.

Estimating complexity

5 nobody’s done it before

4 someone outisde of the org has done it

3 someone in org has done it

2 someone on team has done it

1 we all know how to do it

Samtidigt ger den högsta komplexiteten de största vinsterna.

Därför är det ofta fel att välja de lättaste sakerna först eftersom de sällan ger mervärde på lång sikt.

Information Arrival. <== ramarna sätts för tidigt

Deliberate Discovery

Assume ignorance

Assume second order ignorance

Optimize for discovery

Real Options

Options have intrinsic value

Options expire

Never commit early unless you know why

Boktips Commitment <== Olav Maasen et al

Palchinsky Principles

Seek out new ideas and try new things

Do it on a scale where you can afford to fail

Learn from your mistakes

Googles Project Aristotle om trygghet i teamen [1] [2]

TDD!

Three models of feedback

 • Porpoise feedback
  • Anchor the things you value
  • Beröm bra beteende etc
 • Sandwich model
  • Anchor what you value
  • (Provide feedback to increase effectiveness) <== people write their own code, often reduntant
  • End with a bright future
 • Atkins
  • Sandwich without bread (just feedback)

Sensemaker <== topologisk karta över åsiktsklimat

Var ligger organisationens dispositioner centrerade?

 • Anchor and amplify!

Relentless positivity

Odla effektivitet genom att fokusera på det positiva, och förstärk det.

 

 

 

JAX 2018 Don’t Make it a Race: The Four Common Concurrency Control Patterns

By Jack Shirazi, Hotels.com

JAX direct link

3 levels of concurrency

Vilka strategiska val är viktiga innan du börjar jobba?

Shared Mutable State

 • Användas av flera trådar
 • Kan ändras
 • Stateful

State

Kan försöka utlokalisera ditt state

Mutable

Svårt att bygga.

…Men eventually-immutable går ibland att uppnå.

Final private fields.

Nackdelar ganska mycket kopierande.

Shared

Thread local state

Ta bort ett av orden, så har du inte längre ett problem med concurrency.

Shared immutble state:

 • functional programming,
 • mapreduce

Unshared mutable state

 • actors,
 • single threaded event,
 • etc.

Pessimistic locking

Javas synchonized

Lätt att implementera – yay

Enkeltrådat.

Optmistic transaction

Map ==> concurrentMap

Måste trolla lite med uppdatering av objekt.

Software Transactional Memory

Queue to a single thread

Gör en enkeltrådad runnable.

Hantera som en vanlig add() på klientsidan.

Partitioning the data

Concurrenthashmap

Dela upp datat så att respektive kan agera enkeltrådat.

Putting it all together

Går bra att blanda de olika mönstren för att lösa ditt problem.

ForkJointPool.

I praktiken

 • Försöka identifiera dina möjliga problemområden (concurrency) så tidigt som möjligt, helst redan på den arkitekturella nivån.
 • Försök eliminera Shared|Mutable|State
 • Går det att använda en högnivåmodell för concurrency?
 • Förstå ditt behov av concurrency,
  • kavla upp ärmarna, och gör det själv.
  • Kapsla in ditt problem så gott du kan.
  • Använd persistent [1]?
  • Använda existerande datastrukturer när det går.

 

 

JAX 2018 Software Engineers are bad at speaking in public

By Erika Tanti, Ixaris Solutions  @ericathedev

JAX direct link

A 1967 study set the prejudice that software engineers lack communication skills.

The new agile agenda has been prioritizing communication since early 2000:s (SCRUM etc identifies person-to-person contact as a key factor to success).

The speaker, him- or herself, often devalues their own impact. Often gives a significantly more professional and comfident air than oneself estimates.

Practise makes perfect!

Meetings

1:N communication is not a meeting, it is an announcement!

Active participation is key to success.

Confirmation bias – when a couple of people agrees, it gets instinctively more difficult to make objections.

Come prepared, read the agenda, think beforehand.

Networking

Take an advantage of random encounters!

Listen to their stories, learn, reciprocate.

YOLO! Just do it, try try try.

Erica has the gall to propose we put down our phones and make us available for a conversation 🙂

Presentations

Don’t just present facts, convey feelings as well.

Emotional impact lubricates the message, fascilitating success.

Slides are difficult to get right, and to manage.

Should convey images, rather than present a verbatim copy of your speech.

How to make that work in an enterprise environment (break the shackles of PowerPoint communication)?

Establish eye contact! You are the stage, not the presentation.

Feedback is the key to improvement!

Find your safe space

Books on public speaking

JAX 2018 DevOps with Kubernetes and Helm

By Jessica Deen, Microsoft

https://jaxlondon.com/devops-continuous-delivery/devops-with-kubernetes-and-helm/

Codefresh kubernetes-native jenkins

CNCF

Draft hjälper till med generering av de yaml-filer som behövs, och stöder lokal deploy.

Fantastisk föreläsning, men mycket hands-on demo.

Se länk nedan.

https://aka.ms/devops/jaxlondon2018

JAX 2018 Effective leadership in Agile/DevOps environments

By Michiel Rook, https://www.linkedin.com/company/touchdown-consulting-services

JAX direct link

Hur utöva ledarskap i självorganiserande team?

Ledarskap handlar om att transformera människor så att de kan arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Individuella medlemmar i ett team har olika mognad, vilket påverkan teamet som helhet. Teamet har också en mognad, och en trygghet inom gruppen.

Genomgång fler olika ledartyper.

 • Directive
 • Participatory
 • Coaching
 • Servant
 • Situational leadership model.

”Effective leaders stir an intangible but very real desire inside people” – General Stanley McChrystal

Develop people

Turn the ship around by Marquet

Develop leaders

Provide space to grow

Important traits

”A leader leads by eample, not by force” – Sun Tzu

Integrity is demonstrated through actions

Empathy

 • Be visible
 • Be present
 • Be Approachable
 • Be responsible
 • Be adaptable
 • Be vulnurable

Get out of the way!

Leaders add value.

Accelerate (bok)

Experiment – find your own leadership style – learn from your mistakes.

JAX 2018 The Bumpy road towards containerized Microservices

Nicky Wrightson, FinancialTimes

JAX direct link

200 containerized services + kubernetes orchestration across two regions.

Why containers

Monoliths didn’t cut it if they were to keep relieince while developing new features

80% cost reduction using containers.

Increased testability using containers (everything is guaranteed to be in place).

Serverless

Too much change too soon!

Some serverless components today.

PoC early 2015

Kubernetes not around, so built their own.

Java not extremely resource conservative compared to e.g. Go. ==> High Container footprint

Use only where needed, consider lighter alternatives elsewhere.

Containerise all the things == a lot of hard work

Of course, changed DB to Neo4J at the same time as they did everything else…

Control issues (mapp service hw req vs hosted VM)

Stateful services make containers sad

Limit container growth.

Monitor at the right level to get the high level view. <== put effort in Core Business Value critical services.

SIMPLE deployment pipeline.

Operational Testing awareness.

Automate the complex things, even if they are rarely done

AWS dropped Fleet support ==> forced migration to Kubernetes and Helm – yay!

Tweak deployment details during active development during migration.

Benefits

Cost

Control

Operationally supportable

Deployments are more graceful

More self-healing

Next?

Rewrite parts of the architecture to fit into all of the nice new features.

Monolithic cluster via namespaces?

Continuous migration?

3 innovation tokens” <== gör vad du är bra på

 • Köp resten

JAX 2018 An Architect’s Guide to Site Reliability Engineering

By Nathaniel Schutta, Pivotal

Bok: Thinking Architecturally

JAX direct link

Monolithics principles don’t necessarily apply to microservices.

How we work together matters.

Communication is even more important in a complec world.

So what is the history of IT?

Apollo program Margaret Hamilton first SRE.

Wanted to implement error checking to avoid data erasure during takeoff. Management denied this, shit followed 1968.

Hope Is Not A Strategy!

Monolith + sysop ==> microservices + devops

CORBA ==> EJB ==> SOA ==> API first

:. Cambrian explosion of API:s

E.g. Dark Sky API <== väderapp

Amazon: Steve Yegge the Bezos mandate: all data available between public service API:s.

Present day

Troubleshooting multilevel microservice arhitecture difficult. Who is responsible?

Domain-Driven Design

Microservice definition: rewriteable in under 2 weeks.

Call graph limes death star

Everything changing makes sysop sad – how to make them happier?

 • Replace maual tasks with automation!
 • Focus on engineering
 • Helpful to know Unix and network stack
 • CAB won’t cut it

How to move fast safely?

Ops must be able to support a dynamic environment

Important to prioritize, setting aside time for this – else no automation will get done.

Establish sane SLO:s

Manage risk, shit will break.

Risk is a continuum!

How much does catastrophic failure cost? ==> Lost revenue vs cost of redundancy.

Firefightning isn’t a long term solution. It may be better to accept short term lowered SLO:s to engineer a better long term solution.

Archilochus: ”We don’t rise to the level of our expectations, we fall to the level of our training” [1]

MEANINGFUL moitoring

Alerts should require a human. The rest should self-heal.

Less grunt!

Vital to learn from outages ==> Post Mortem without blame. Consider making a PM template.

Identify

 • Action items
 • Timeline
 • Root causes [1] [2]
 • *

Online examples available.

Wheel of Misfortune <== failure role playing

Some services are more equal than others.

If uptime goal of 99%, error budget is 1% ==> use it to experiment

Draw up the architecure! Make sure everyone understands/shares a common model of the architecture.

Boktips: The Checklist Manifesto

Quantifiable and Measurable

Go through your checklists, does every service fulfill the demands?

Boktips: Building evolutionary architectures

Architectural reviews ==>

 • identify failure points.
 • Failure scenarios
 • Chaos engineering

We all need to evolve to succeed!

Boktips: Site Reliability Engineering.