elofturtle.com

Saker att göra under en pandemi

Nej, den här bloggposten är inte en lång checklista. Den är en kortguide i vad du kan göra för att inte gå upp i limningen, nu när COVID-19 härjar.

Läs mer

Chromebook 2019

Bakgrund

När Chrombebooken annonserades blev jag snart ägare till en Toshiba CB30-102 i ett sedvanligt spontanköp (jag har alltid varit bättre på att införskaffa teknikprylar än att använda dem, även om det finns värre syndare). I praktiken blev det något av en besvikelse. Det inbyggda skalet var ganska brsitfälligt, och även om SSH-apparna blev bättre med tiden kändes det aldrig särskilt naturligt att få med lite lätt systemadministration mellan YouTube och annat strösurfande. X11 var tyvärr bara att glömma.

Jag experimenterade stundtals lite med Crouton och liknande lösningar, men det kändes som att fuska – och halva poängen med Chromebook var att ha en lätt enhet utan en massa specialare. Följden blev att den oftast låg och samlade damm när jag inte var på föreläsningar e.d.

Nu har jag till stor del migrerat över till Lenovo Yoga 11e , med touchskärm och ett tangentbord riktigt bra skrivkänsla. Tangentbordet är antagligen ett arv från tiden då IBM ägde Thinkpad-serien. Den stödjer också Android-appar och har inbyggt stöd för Linux.

Båda enheterna kostade under 2500:- styck, vilket kanske har varit det som tilltalar mig mest med Chromebookarna. En portabel enhet som låter mig göra nästan allt utom att spela, med lång batteritid, till låg kostnad. Jag har aldrig riktigt förstått varför jag skulle köpa en Chromebook för 10 000:- när jag lika gärna kan få en duglig arbetsdator med fullt operativsystem för samma pengar.

Men med tanke på hur mycket jag har lyckats trycka in i yogan nu så finns det i alla fall något som skulle kunna använda systemreurserna i en dyrare Chromebook.

Vad måste då en Chromebook klara av för att vara användbar?

Grundläggande underhållning

För många är Chromebook främst en möjlighet att bära med sig en duglig webbläsare, som i nödfall fungerar som ett enklare kontorsstöd.

Naturligtvis klarar den också av Youtube och Google Music (eller vad de kallar det för tillfället), men även konkurrenter som Netflix och Spotify (antingen i strömmad variant eller som Android-app).

Kontorsarbete

Integration med Google Docs etc. följer med samtliga Chromebooks, och via Play Store klarar de numera också av till exempel Office 365. Stödet för OwnCloud verkar däremot skakigt som bäst.

Något som man inte klarar sig utan om man som jag skriver tekniska instruktioner är stöd för att ta skärmdumpar (Ctrl + Shift + []]] (byta fönster-knappen) låter dig markera en del av skärmen). Här är en lista över fler genvägar, och en beskrivning av Chromebookens funktionstangenter).

För mer avancerade avancerade scenarion så finns det ett antal tillägg till Chrome som låter dig göra skärminspelningar.

Det verkar också vara svaret för andra sorters inspelning (webbkamera o.d.). En gång i tiden var det självklara svaret Google Hangouts, men nu verkar man vara hänvisad till tillägg i Chrome. Youtube erbjuder en enklare videoredigering, och det finns säkert mer avancerade alternativ.

Tyvärr saknar BankID stöd för Chromebook. Annars hade det varit lätt att samla hela sin vardag i en enhet, om man som jag sällan eller aldrig ringer privat utan hellre använder skype eller meddelandetjänster.

Enklare systemadministration

Det finns tre saker som underlättar nästan all sorts administration: remote desktop; ssh-access; och i vissa fall X11 eller liknande för GUI-access till äldre system.På Windows får du det mesta med MobaXterm för en billig peng, och inom något år så verkar det mesta finnas med i Windows utvecklarläge.

Remote Desktop

Jag har faktiskt inte haft anledning att testa de flesta av lösningarna nedan eftersom jag spenderar nästan all tid i terminalen. Men möjligheten att logga in till ett fjärrskrivbord är ganska centralt vid mycket administration.

Google marknadsför sin egna version av remote desktop, som kan fungera i ett privat sammanhang eftersom jag anar att det måste handskakas via Google någonstans på vägen.

För en enterprisemiljö är kanske Microsoft Remote Desktop lämpligare, tilgänglig via Play Store.

Det finns och Chrome-tillägg för Spice- och VNC-klienter.

Något jag faktiskt har hunnit leka med, men inte riktigt fått att lira med mitt scenario, är Citrix Workspace (f.d. Receiver, dvs. strömning av fjärrskrivbord). Jag kämpar också med det teoretiska stödet för Smartkort.

Aktivera Linux-stödet för SSH och X11

Alla, eller nästan alla, nyare Chromebooks har fått stöd för linuxvirtualisering med minimal ansträngning.

Screenshot menyvalet Inställningar i ChromeOS (sök efter Settings).
Använd sökknappen: ”Settings” [ENTER]
Leta rätt på alternativet "linux beta"
Sök lite till: ”linux”, välj ”Linux (Beta”
Inställning för att aktivera Linux (Sök efter Linux)
Aktivera Linux for Chromebooks (här redan aktiverat)

Starta om din Chromebook för säkerhets skull. Du har nu en app som heter Terminal. Den tar lite tid på sig att starta, men sedan har du en Debianbaserad terminal till ditt förfogande.

Min Yoga verkar följa Debian 9. Det brukar finnas ett program lsb_release installerat. Det är till stor hjälp att veta om man vill lägga till externa repon för att till exempel installera PowerShell! Pakethanteraren är således aptitude.

Avsluta med sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade innan du installerar något mer.

SSH ska fungera automatiskt.

För att verifiera X11 så kan du till exempel installera XEyes sudo apt install xeyes. Du kan behöva exportera variabeln DISPLAY.

Enklare systemutveckling

Om man vill utveckla något annat än en eller annan webbapp så är stödet för IDE:er i webbläsaren ganska mediokert i dagsläget.

Som tur är får vi de flesta av de leksaker vi är vana med med linuxläget påslaget.

Alla har vi olika laster. Det mesta finns medpackat, men den allsidiga editorn VS Code och microsofts underskattade skriptspråk börjar bli användbart även utanför Windows-sfären.

# Docker repo

# Docker repo
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"
# Visual Studio Code repo
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > packages.microsoft.gpg
sudo install -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg /usr/share/keyrings/sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/packages.microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main" > /etc/apt/sources.list.d/vscode.list'
# PowerShell repo
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-stretch-prod stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list'
# Uppdatera och installera
sudo apt update
sudo apt install -y xorg docker-ce git code golang haskell-platform python3 openjdk8-jre-headless powershell vim

sudo groupadd docker
sudo usermod -a -G docker $USER

Om du behöver en tyngre editor i stil med Jetbrains Intellij så klarar den faktiskt av att starta hyggligt.

Det är bara att ladda hem tar.gz-paketet och extrahera under till exempel ~/bin/.

Du vill antagligen bygga externt om du inte har gott om tid. Det är sällsynt med kraftfulla Chromebooks. Min Yoga har 4GB RAM eller så.

Trots det kan du tvinga upp någon lättare container. Ovan installerar Docker CE; i dessa osäkra tider kan Podman vara ett alternativ, men installationen är någon mer involverad.

Slutsats

Få blogginlägg förtjänar något så pretentiöst som en slutsats.

Men jag kan med glädjem konstatera att jag har något portabelt med alla små leksaker jag kan tänkas behöva för kortare exkursioner i det fria.

Det betyder också att en Chromebook helt plötsligt har vuxit till att bli en vettig första (skol-)dator till barnen. Svår att få in virus i, viss möjlighet till central kontroll, och klarar av lite programmering. Inte särskilt stöldbegärlig. Allt detta för en peng som gör att man inte gråter blod om den tappas i golvet.

Ubuntu Auto-Mute

Av någon anledning drabbas jag ofta av irriterande bugg hos ljudhanteraren i Ubuntu – detta har följt mig över flera ominstallationer och maskiner. Däremot inte i Fedora på samma hårdvara…

Plötsligt får Ubuntu för sig att min någon förgrundsprocess är det viktigaste som finns, och min podcast i bakgrunden både pausas, och sätts i tyst läge. Detta kan triggas av så godtyckliga saker som att växla tillbaka från VLC till vilket program jag nu använder för tillfället.

Personligen anser jag att jag klarar av att hantera mina ljudinställningar på egen hand!

De flesta sökningar på detta problem leder till en inställning av alsamixer, vilket inte alltid löser problemet.

sudo alsamixer # F5, hitta Auto Mute, sätt till disabled, ESC
sudo alsactl store

Om det inte är tillräckligt så är ljudhanterare nummer två också aktiverad: pulseaudio.

Pulseaudio har en modul som försöker identifiera viktiga ljudprocesser (skype-samtal och så vidare).  Redigera filen enligt nedan.

sudo vim /etc/pulse/default.pa
# load-module module-role-cork # kommentera denna

Starta sedan om pulseaudio

if [[ $(pulseaudio --check) -eq 0 ]]; then
pulseaudio -k;
pulseaudio -D;
ps -ef | grep pulseaudio
fi

Förhoppningsvis är detta tillräckligt för att lösa dina ljudproblem.

JAX 2018 Enterprise integration patterns: A look back and their use in today’s serverless computing

By Bruno Borges, Microsoft

JAX direct link

Kod- och demotung föreläsning.

What is Serverless?

 • Abstraction of servers
 • event-driven/instant scale
 • micro-billing

Run my code, at an running tab cost, event driven.

Monolith ==> N microservices ==> N*M Functions (==> A LOT of moving parts…)

From On-prem servers to serverless

Hardware =:= servers = a lot of management on every level

Virtualization =:= OS = just give me SSH and I’m good to go!

Kubernetes =:= container = just run my container

Serverless platform =:= Function = just take my code

Options

Cook your own

 • Apache OpenWhisk
 • OpenFaaS
 • Fn Project
 • Project Riff
 • Kubeless

Cloud platforms

 • AWS Lambda
 • Azuse function
 • Google Cloud Functions
 • IBM Cloud Functions
 • Pivotal Function Service (coming soon)

Azure Functions

Demonstration.

Open Source (med ett kommersiellt hostingalternativ)

.NET runtime.

Stöder ett antal språk.

Spring Cloud Function tillåter att man skriver adaptrar för att separera verksamhetslogik från annat, och mappa mot deployade funktioner.

Enterprise Integration Patterns

NM Functions need to communicate in an ordered manner somehow.

Boktips: Enterprise Integration Patterns

Apache Camel.

Demo vanligt förekommande mönster i Camel.

Repetition syntax.

Solutions for Application Integrations

Cloud Integrations Services

Azure Logic Apps, Oracle Integration Cloud, etc

Integration frameworks

Camel, etc

ESB patterns

Camel and Serverless Functions

Integrationsskikt med Camel som klistrer mellan serverlösa funktioner.

Demo!

 

JAX 2018 A craftman’s guide to designing a clean architecture

By Marcus Biel, Clean Code Academy

JAX direct link

Defining a clean architecture

Should be simple top-down.

Sadly, often real world complexity knocks on the door, and the sketch isn’t very clean after all.

Hide the truth? NO!

Build systems with modules

Hexagonal architecural pattern

Split architecture in infrastructure and domain.

Infrastructure layer is responsible for communication etc.

Head First Domain-Driven Design

Enforce layering with Java Modules.

Building blocks of a clean architecture

 • Size
 • Naming
 • Encapsulation
 • Coupling and cohesion

Size matters

Smaller is better – shy away from complexity.

Guideline upper limit for each of

 • modules
 • packages
 • classes
 • methods

Know when you violate this and reflect on it.

Naming

 • clean names drive high cohesion (Customer, AccountNumber)
 • use service pattern judiciously
 • clean names are team work
 • rename on new insights

A good name groks the purpose.

Understand the goal of your business!

Encapsulation

 • technically enforces of how the system should be used
 • getters and settes violate encapsulation
 • use package private more often!

Coupling and cohesion

Coupling: Avoid N:N, prefer clean dependency chains.

Prefer lower coupling farther out in the layers of your architecture.

Cohesion: ”single responsibility principle”. Låt lika leka med lika == high cohesion.

High cohesion requires in-depth knowledge of the domain.

 

JAX 2018 Leadership at every level

By Liz Keogh  https://lizkeogh.com/

JAX direct link

Stephen Bungay the art of action

Utan att veta vad planen är, så början folk gissa.

Managers blir stressade och detaljerar mera, vilket sällan hjälper till att uppfylla målet med förändringen.

Instinktiv motvilja mot osäkerhet.

Flickr och Slack avknoppningar från samma misslyckade MMO till följd av finanskriser.

Estimating complexity

5 nobody’s done it before

4 someone outisde of the org has done it

3 someone in org has done it

2 someone on team has done it

1 we all know how to do it

Samtidigt ger den högsta komplexiteten de största vinsterna.

Därför är det ofta fel att välja de lättaste sakerna först eftersom de sällan ger mervärde på lång sikt.

Information Arrival. <== ramarna sätts för tidigt

Deliberate Discovery

Assume ignorance

Assume second order ignorance

Optimize for discovery

Real Options

Options have intrinsic value

Options expire

Never commit early unless you know why

Boktips Commitment <== Olav Maasen et al

Palchinsky Principles

Seek out new ideas and try new things

Do it on a scale where you can afford to fail

Learn from your mistakes

Googles Project Aristotle om trygghet i teamen [1] [2]

TDD!

Three models of feedback

 • Porpoise feedback
  • Anchor the things you value
  • Beröm bra beteende etc
 • Sandwich model
  • Anchor what you value
  • (Provide feedback to increase effectiveness) <== people write their own code, often reduntant
  • End with a bright future
 • Atkins
  • Sandwich without bread (just feedback)

Sensemaker <== topologisk karta över åsiktsklimat

Var ligger organisationens dispositioner centrerade?

 • Anchor and amplify!

Relentless positivity

Odla effektivitet genom att fokusera på det positiva, och förstärk det.

 

 

 

JAX 2018 Don’t Make it a Race: The Four Common Concurrency Control Patterns

By Jack Shirazi, Hotels.com

JAX direct link

3 levels of concurrency

Vilka strategiska val är viktiga innan du börjar jobba?

Shared Mutable State

 • Användas av flera trådar
 • Kan ändras
 • Stateful

State

Kan försöka utlokalisera ditt state

Mutable

Svårt att bygga.

…Men eventually-immutable går ibland att uppnå.

Final private fields.

Nackdelar ganska mycket kopierande.

Shared

Thread local state

Ta bort ett av orden, så har du inte längre ett problem med concurrency.

Shared immutble state:

 • functional programming,
 • mapreduce

Unshared mutable state

 • actors,
 • single threaded event,
 • etc.

Pessimistic locking

Javas synchonized

Lätt att implementera – yay

Enkeltrådat.

Optmistic transaction

Map ==> concurrentMap

Måste trolla lite med uppdatering av objekt.

Software Transactional Memory

Queue to a single thread

Gör en enkeltrådad runnable.

Hantera som en vanlig add() på klientsidan.

Partitioning the data

Concurrenthashmap

Dela upp datat så att respektive kan agera enkeltrådat.

Putting it all together

Går bra att blanda de olika mönstren för att lösa ditt problem.

ForkJointPool.

I praktiken

 • Försöka identifiera dina möjliga problemområden (concurrency) så tidigt som möjligt, helst redan på den arkitekturella nivån.
 • Försök eliminera Shared|Mutable|State
 • Går det att använda en högnivåmodell för concurrency?
 • Förstå ditt behov av concurrency,
  • kavla upp ärmarna, och gör det själv.
  • Kapsla in ditt problem så gott du kan.
  • Använd persistent [1]?
  • Använda existerande datastrukturer när det går.

 

 

JAX 2018 Software Engineers are bad at speaking in public

By Erika Tanti, Ixaris Solutions  @ericathedev

JAX direct link

A 1967 study set the prejudice that software engineers lack communication skills.

The new agile agenda has been prioritizing communication since early 2000:s (SCRUM etc identifies person-to-person contact as a key factor to success).

The speaker, him- or herself, often devalues their own impact. Often gives a significantly more professional and comfident air than oneself estimates.

Practise makes perfect!

Meetings

1:N communication is not a meeting, it is an announcement!

Active participation is key to success.

Confirmation bias – when a couple of people agrees, it gets instinctively more difficult to make objections.

Come prepared, read the agenda, think beforehand.

Networking

Take an advantage of random encounters!

Listen to their stories, learn, reciprocate.

YOLO! Just do it, try try try.

Erica has the gall to propose we put down our phones and make us available for a conversation 🙂

Presentations

Don’t just present facts, convey feelings as well.

Emotional impact lubricates the message, fascilitating success.

Slides are difficult to get right, and to manage.

Should convey images, rather than present a verbatim copy of your speech.

How to make that work in an enterprise environment (break the shackles of PowerPoint communication)?

Establish eye contact! You are the stage, not the presentation.

Feedback is the key to improvement!

Find your safe space

Books on public speaking

JAX 2018 DevOps with Kubernetes and Helm

By Jessica Deen, Microsoft

https://jaxlondon.com/devops-continuous-delivery/devops-with-kubernetes-and-helm/

Codefresh kubernetes-native jenkins

CNCF

Draft hjälper till med generering av de yaml-filer som behövs, och stöder lokal deploy.

Fantastisk föreläsning, men mycket hands-on demo.

Se länk nedan.

https://aka.ms/devops/jaxlondon2018

JAX 2018 Effective leadership in Agile/DevOps environments

By Michiel Rook, https://www.linkedin.com/company/touchdown-consulting-services

JAX direct link

Hur utöva ledarskap i självorganiserande team?

Ledarskap handlar om att transformera människor så att de kan arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Individuella medlemmar i ett team har olika mognad, vilket påverkan teamet som helhet. Teamet har också en mognad, och en trygghet inom gruppen.

Genomgång fler olika ledartyper.

 • Directive
 • Participatory
 • Coaching
 • Servant
 • Situational leadership model.

”Effective leaders stir an intangible but very real desire inside people” – General Stanley McChrystal

Develop people

Turn the ship around by Marquet

Develop leaders

Provide space to grow

Important traits

”A leader leads by eample, not by force” – Sun Tzu

Integrity is demonstrated through actions

Empathy

 • Be visible
 • Be present
 • Be Approachable
 • Be responsible
 • Be adaptable
 • Be vulnurable

Get out of the way!

Leaders add value.

Accelerate (bok)

Experiment – find your own leadership style – learn from your mistakes.