Fjärde söndagen efter trefaldighet

Att inte döma
GT Hes 18:30-32

Alltså skall jag döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall. 31Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter? 32Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva.

Gal 6:1-7

Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. 2Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. 4Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. 5Var och en måste bära sin egen börda. 6Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. 7Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.

Evangelium Luk 6:36-42

Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. 37Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. 38Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

39Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? 40Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. 41Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 42Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Psaltarpsalm Ps 62:2-9

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. 3Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. 4Hur länge skall ni ansätta mig, samfällt storma an som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? 5De har enats om att störta ner mig. De älskar svek, med munnen välsignar de, men i sitt hjärta förbannar de.

6Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. 7Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. 8Från Gud kommer min hjälp och min ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa. 9Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom.

Gud är vår tillflykt. 10Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja, de är lättare än luft. 11Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den.

12Ett har Gud talat, två ting har jag hört: att Gud har makten, 13att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort.

Tübingenskolan

Tübingenskolan är en historisk-kritisk riktning under 1800-talet. Den menar att den katolska kyrkan uppstod under de första 200 åren efter Jesu liv, som en syntes mellan en judisk-kristen gren kring apostlarna i Jerusalem på ena sidan och Paulus på andra sidan.
Apostlagärningarna, daterades därför till omkring år 200, medan Galaterbrevet där konflikten är mellan judar och kristna är uppenbar, ansågs vara autentiska brev av Paulus.
Idéerna från Tübingen påverkade hela den senare 1900-tals tolkningen av Nya Testamentet.

Bön i psaltaren

 • 8:4-10
 • 22:2-11
 • 23
 • 31:2-6
 • 33:4-9
 • 36:6-10
 • 46:2-4
 • 62:6-9
 • 63:2-5
 • 71:1-6
 • 73:23-26
 • 86:5-11
 • 108:2-7
 • 121
 • 130:1-5
 • 139:1-8
 • 143:6-11
 • 145:13b-18

Galaterbrevet

Kommentar kommer

Migrerad från Hägglund.com med tillåtelse.