Tredje söndagen efter Trefaldighet

Förlorad och återfunnen
GT Jes 66:12-14

Så säger Herren: Jag leder lycka till henne som en flod, folkens skatter som en forsande ström. Hennes barn skall bli burna i famnen och bli gungade på knäet. 13Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. I Jerusalem skall ni finna tröst. 14När ni ser det skall era hjärtan glädjas, era kroppar få nytt liv som det friska gräset. Herrens tjänare skall lära känna hans makt, fienderna hans vrede.

Epistel 1 Pet 5:5-11

Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. 6Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, 7och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

8Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. 10Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. 11Hans är makten i evighet, amen.

Evangelium Luk 15:11-32

Han sade: ”En man hade två söner. 12Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. 13Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. 14När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. 15Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. 17Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.

20Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. 23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. Och festen började.

25Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. 26Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. 27Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ 28Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, 29men han svarade: Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. 30Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.

31Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.

Psaltarpsalm Ps 119:170-176

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat. 171Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar.

172Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. 173Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar. 174Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust.

175Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp. 176Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

fisk

Den 3:e Jesaja

Den s.k. ”Tredje Jesaja” skriver från kapitel 56 – 66. Jesaja innehåller några av de vackraste och mest kända passager i Bibeln.

Målning av Rembrant

Jesaja

Psaltaren 119

Bibelns längsta kapitel är psalm 119, som i sin helhet handlar om kärleken till Guds ord.Varje sektion i psalmens 22 avsnitt är uppbyggd kring en av det hebreiska alfabetets bokstäver: från alef till tau. I boken Lyckans väg av Ulf Sundblad”(Recito) analyseras psaltarpsalm 119 just med utgångspunkt från hebreiskans tjugotvå bokstavstecken.

Texten vimlar av intressanta lärdomar, som att tau, den tjugoandra och sista bokstaven, från början skrevs som ett kors. Det ser ut som en tanke att psalmen om Guds ord profetiskt nog slutar med korsets tecken – själva centrum för mänsklighetens historia.

”Lyckans väg” ingår i något som Sundblad kallar en teologisk trilogi och föregås av böckerna ”Evangelium enligt Psaltaren” och ”Två prövade män”. Den är tänkvärd läsning, även om språket bitvis känns aningen krystat. Författaren förmedlar inte bara en rejäl portion allmänbildning, utan också psalmförfattarens och sin egen genuina kärlek till Gud och hans ord.

Migrerad från Hägglund.com med tillåtelse.