JAX 2018 DevOps with Kubernetes and Helm

By Jessica Deen, Microsoft

https://jaxlondon.com/devops-continuous-delivery/devops-with-kubernetes-and-helm/

Codefresh kubernetes-native jenkins

CNCF

Draft hjälper till med generering av de yaml-filer som behövs, och stöder lokal deploy.

Fantastisk föreläsning, men mycket hands-on demo.

Se länk nedan.

https://aka.ms/devops/jaxlondon2018