JAX 2018 Testing microservices, from development to production

By: Daniel Bryant JAX direct link Pre-prod vs post-prod tests Contract testing Api simulation … Test-pyramiden, agile testing quadrant Test pyramid created before micro services, but after David Patna’s modularity ==> skilja mellan test av systemtest och mer behovsbaserad testplan för de enskilda mikrotjänsterna Boktips: Distributed Systems Observability Microservice test funnel – Cindy Sridharan ”testing microservices the sane way” Some tests should be done in production Lessons learned Unit testing Don’t avoid unit test <== 77% production failues can be reproduced by a unit test Testing error handling could have prevented 58%… Läs mer

JAX 2018 CD is better for your brain

By Daniel Jones JAX direct link Post-industrial era really easy to get to the market, or to make a competitive product, so how should we tackle this? Customer relations, and the ability to ccontinuous change is getting mote and mote important – change and reimplementation is much cheaper than losing all of your customers to the competition. How to get input quickly – enabling change Group identity co-relates to empathic response triggers => silos increase this problem. Create a larger tribe to increase investment from all parties. By increasing automation, specialist competence… Läs mer

JAX 2018 What Does Cloud Natice Java really mean to developers?

Paneldiskussion: Daniel Bryant, Jessica Deen, Sebastian Meyen, Steve Poole, Martjn Verburg Äntligen tillbaka till kommandoraden! Öppet sinne och erkänna att det finns saker du inte kan – ut på korståg! Javautvecklare måste intressera sig för ops och arkitekturen. Molnet sipprar in i det egna datacentret vare sig vi vill eller inte. Hosting i öppna molnet kräver ett större intresse i arkitekturella frågor, latens och andra faktorer., är mycket mindre förutsägbara. Andra attackytor – större krav på säkerhet hela vägen, zero trust network. Hur undvika vendor lock-in i molnet? It works on my… Läs mer

JAX 2018 Architecting an enterprise blockchain solution: Key considerations

By Vinita Rathi, Systango JAX London 2018 Började leka med blockchains på allvar 2016. Forkar av Bitcoin, t ex Ethereum. IBM Hyperledger framework. Ethereum ”Smarta kontrakt” När behövs en blockkedja, egentligen? Journalsystem Data integrity management Finansapplikationer Varför använda blockkedja? Data-integritet? Transaktions-integritet? För att det är hippt? Blockkedjeteknik finns i flera smaker, så vilken passar just ditt scenario? Konfidentialitet? Decentralisering? Dataintegritet? Skalbarhet? Säkerhet? Diverse översiktliga anropsdiagram för att demonstrera tidigare projekt hos bolaget. Ofta måste man välja implementation efter vilka krav ovan som är viktiga. Ingen lösning erbjuder alla 5. Det går inte… Läs mer

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Medmänniskan

GT Jer 38:7-13 Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten, 8och Eved-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen: 9”Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden.” 10Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna befallning: ”Ta med dig tre män härifrån och dra upp… Läs mer

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Friheten i Kristus

GT 2 Mos 23:10-12 Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, 11men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd. 12Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Epistel Gal… Läs mer

ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Tro och liv

GT Jes 1:10-17 Lyssna till Herrens ord, sodomfurstar! Hör vad vår Gud har att säga, gomorrafolk! 11Vad skall jag med alla era slaktoffer? säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett, jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. 12Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? 13Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling – jag tål inte falskhet och fest. 14Jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en börda… Läs mer

TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Nådens gåvor

GT Jos 24:16-18 Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. 17Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. 18Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.” Epistel 1 Kor 12:4-11 Nådegåvorna är olika, men Anden… Läs mer

NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Goda förvaltare

GT Am 8:4-7 Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet! 5Ni säger: ”När är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, 6köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd.” 7Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort. Epistel 2 Tim 4:1-7 Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som… Läs mer

ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Andlig klarsyn

GT Jer 7:1-7 Detta ord kom till Jeremia från Herren: 2Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap: Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! 3Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats. 4Lita inte på lögner som ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.” 5Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, 6om ni… Läs mer