JAX 2018 Leadership at every level

By Liz Keogh  https://lizkeogh.com/ JAX direct link Stephen Bungay the art of action Utan att veta vad planen är, så början folk gissa. Managers blir stressade och detaljerar mera, vilket sällan hjälper till att uppfylla målet med förändringen. Instinktiv motvilja mot osäkerhet. A leader’s framework for decision making The Innovation cycle Cynefin framework  SAFe bashing… Flickr och Slack avknoppningar från samma misslyckade MMO till följd av finanskriser. Estimating complexity 5 nobody’s done it before 4 someone outisde of the org has done it 3 someone in org has done it 2 someone… Läs mer

JAX 2018 Don’t Make it a Race: The Four Common Concurrency Control Patterns

By Jack Shirazi, Hotels.com JAX direct link 3 levels of concurrency High level Seven concurrency models in seven weeks Models (how you will wirte your prorgam) Threds & locks Etc Medium concurrency patterns … Low blocks @runnable Thread etc Vilka strategiska val är viktiga innan du börjar jobba? Shared Mutable State Användas av flera trådar Kan ändras Stateful State Kan försöka utlokalisera ditt state Mutable Svårt att bygga. …Men eventually-immutable går ibland att uppnå. Final private fields. Nackdelar ganska mycket kopierande. Shared Thread local state Ta bort ett av orden, så har… Läs mer

JAX 2018 Software Engineers are bad at speaking in public

By Erika Tanti, Ixaris Solutions  @ericathedev JAX direct link A 1967 study set the prejudice that software engineers lack communication skills. The new agile agenda has been prioritizing communication since early 2000:s (SCRUM etc identifies person-to-person contact as a key factor to success). The speaker, him- or herself, often devalues their own impact. Often gives a significantly more professional and comfident air than oneself estimates. Practise makes perfect! Meetings 1:N communication is not a meeting, it is an announcement! Active participation is key to success. Confirmation bias – when a couple of… Läs mer