Tredje söndagen efter Trefaldighet

Förlorad och återfunnen GT Jes 66:12-14 Så säger Herren: Jag leder lycka till henne som en flod, folkens skatter som en forsande ström. Hennes barn skall bli burna i famnen och bli gungade på knäet. 13Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. I Jerusalem skall ni finna tröst. 14När ni ser det skall era hjärtan glädjas, era kroppar få nytt liv som det friska gräset. Herrens tjänare skall lära känna hans makt, fienderna hans vrede. Epistel 1 Pet 5:5-11 Och ni yngre, underordna er dem som är äldst…. Läs mer